top of page

Hej FunSkate-løbere

 

I er hermed inviteret til årets træningssamling i Esbjerg Skøjtehal d. 10.-11. december.

OBS! Invitationen er sendt på mail til løbere som skal deltage. 

Adressen er: Esbjerg Skøjtehal, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg.

Træningensamlingen vil blive delt over to dage fra kl. ca. 10.00-19.00. Løberne vil derfor kun deltage i samlingen enten lørdag eller søndag. Efter tilmeldingen vil der komme besked om hvilken dag I skal deltage.

En træningssamling er for at give jer løbere noget socialt sammen og for at møde dem i de andre klubber. 

Der vil blive lavet 3 hold pr. dag med max 18 løbere på hvert, samt 1-3 holdledere. Holdene møder omklædte om morgen på den pågældende dag 30-45 minutter forinden første aktivitet, og går til deres egen skranke til indskrivning.

 

Herefter deles man ud på sit hold, og man følger holdet resten af dagen. Holdene vil, i det omfang det er muligt, blive inddelt både efter niveau og klub, og holdene vil have tilknyttet 1-3 holdledere hver, som følger holdene hele dagen. Det er ikke givet at forældre, som tilmeldes som holdleder, vil følge eget barns hold. Holdene vil skiftevis opholde sig i hhv. skøjtehal, off-ice-lokation og opholdsrum.

 

Når HSF deltager skal vi også stille med minimum en holdleder pr. 10 løbere vi har afsted. I er 11 der er inviteret, så det vil sige, at der mindst skal 2 holdledere med. Holdledere må ikke være på isen, skal være over 18 år og har ingen egenbetaling.

 

Der kan forekomme restriktioner grundet Corona. Hvis relevant vil disse blive kommunikeret ud til jer umiddelbart inden samlingen.

 

Træningen på is vil blive arrangeret i mindre grupper med tilknyttet træner over 3 lektioner. Yderligere vil der være 2 lektioner med off-ice-aktivitet.

Underviserne på samlingen vil blive offenliggjort efter sidste tilmeldingsfrist.

 

Man skal selv sørge for transport til og fra Esbjerg og der er ikke mulighed for overnatning.

 

Prisen for deltagelse i campen er 395 kr. pr løber. Det inkluderer: 3 træninger på is, 2 off-ice træninger samt frokost og lette snacks.

Tilmeldingen skal ske via HSF´s hjemmeside senest d. 8. november. I må meget gerne melde jer til så hurtigt som muligt og gerne skrive til mig, hvis I ikke ønsker at deltage, da det er først-til-mølle princippet og jeg så kan sende HSF-tilmelding afsted, ligeså snart jeg har besked fra alle. Der er maxsimalt plads til 54 løbere pr. dag.

Hvis I har nogle særlige hensyn til mad, må I gerne skrive det til mig.

 

Der skal være mindst 2 der har meldt sig som holdledere, før jeg kan sende en endelig tilmelding. Det er gratis at være med som holdleder og man får mad. 

 

Tidsplanen bliver sendt ud til jer ca. 2 uger før campen og kommer også til at ligge på Dansk Skøjte Unions hjemmeside. Hvilken dag man skal deltage, kan ikke siges før der.

 

Campen afholdes i overenstemmelse med Covid-19 forholdsregler. Der tages forbehold for aflysning af campen såfremt denne ikke kan afholdes i overenstemmelsen med mydighedernes anbefaldinger. Deltagergebyret vil blive refunderet til alle tilmeldte.

 

Hvis der er nogle spørgsmål er I meget velkomne til at skrive til mig, tage fat i mig i hallen, eller spørger André eller Veronica.

bottom of page